Εξελίξεις & Νεότερα Δεδομένα στην Κλινική Ογκολογία

Εξελίξεις & Νεότερα Δεδομένα στην Κλινική Ογκολογία

Οργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης Χρόνος Διεξαγωγής: 09-10 Απριλίου 2021 Διαδικτυακή Διηµερίδα Η Παθολογική Ογκολογία είναι η ειδικότητα με τις περισσότερες εξελίξεις στις μέρες μας. Πληθώρα νέων φαρμάκων, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία, γενετική, συνδυασμοί και αλληλουχία θεραπειών, πρόοδοι άλλων συναφών ειδικοτήτων, νέες και αναθεώρηση παλαιών κατευθυντήριων οδηγιών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και…