Όγκοι από γεννητικά κύτταρα

Όγκοι από γεννητικά κύτταρα

Οι όγκοι από γεννητικά κύτταρα αποτελούν μια ιδιαίτερη και με μοναδικά χαρακτηριστικά νοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από αυξημένη επίπτωση σε νέους άνδρες (18-40 ετών) αλλά και από την εξαιρετικά καλή πρόγνωση, ακόμη και στα προχωρημένα στάδια της νόσου. Η μεγάλη πλειοψηφία των όγκων αυτών εμφανίζεται στους γονάδες (όρχεις), ενώ σε ένα μικρό ποσοστό οι όγκοι…