Εξελίξεις & Νεότερα Δεδομένα στην Κλινική Ογκολογία

Εξελίξεις & Νεότερα Δεδομένα στην Κλινική Ογκολογία

Οργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης
Χρόνος Διεξαγωγής: 09-10 Απριλίου 2021
Διαδικτυακή Διηµερίδα

Η Παθολογική Ογκολογία είναι η ειδικότητα με τις περισσότερες εξελίξεις στις μέρες μας.
Πληθώρα νέων φαρμάκων, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία,
γενετική, συνδυασμοί και αλληλουχία θεραπειών, πρόοδοι άλλων
συναφών ειδικοτήτων, νέες και αναθεώρηση παλαιών κατευθυντήριων
οδηγιών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης,
επιμόρφωσης και τριβής με τα νέα δεδομένα που ανακύπτουν.
Και όλα τα ανωτέρω πρέπει να συνδυαστούν με την καθημερινή
εμπειρία του γιατρού για να μπορέσουν να συνδράμουν στη βελτίωση
της αντιμετώπισης του ογκολογικού ασθενή.

Η 9η διημερίδα <Εξελίξεις και νεότερα δεδομένα στην Κλινική Ογκολογία>
στοχεύει ακριβώς στο σημείο συνάντησης της ενημέρωσης των νέων
δεδομένων στην Ογκολογία με την κλινική εφαρμογή τους και φιλοδοξεί
να αποτελέσει μια ακόμη δεξαμενή σκέψης χρήσιμη προς όλους τους
συναδέλφους που απευθύνεται.

Καταλύτης για την επιτυχία του εγχειρήματος η παρουσία καταξιωμένων,
εγνωσμένου κύρους συναδέλφων στον χώρο, αλλά και νέων με άριστη
κατάρτιση και προσήλωση στον τομέα της Ογκολογίας.
Ασφαλώς βέβαια και όλων εσάς που με τη διαδικτυακή παρουσία σας
θα είσαστε παρόντες με ενεργό συμμετοχή για προβληματισμούς και
συμπεράσματα.

Kατεβάστε το Επιστηµονικό Πρόγραµµα >